Kontakty

 •   Aktuální stav funkcionářů našeho Odborového sdružení, které vzešlo z tajné volby na Konferenci, dne 16.února 2018:
  zápisy volební komise. zde informace

 • Ve stručnosti zde:
  Prezidentem Odborové rady- Statutární zástupce a představitel OR a sdružených OO- byl na další období zvolen Zabloudil Jiří dr.h.c. (aktivní zaměstnanec DP Praha a.s.)
  Členy Vedení Odborové rady (nejvyšší orgán OR a sdružených OO) a Statutárními zástupci jsou dále:
  p.Ing.Douša CSc. (OSVČ),
  p.Holler Petr (aktivní zaměstnanec Škoda Transportation a.s.),
  p.Hanuš Jiří (aktivní zaměstnanec DP Praha a.s.),
  p.Franc Zdeněk (aktivní zaměstnanec ČAD Blansko a.s.),
  p.Válek Vlastimil (aktivní zaměstnanec DP Praha a.s.),
  pí Pokorná Dana (aktivní zaměstnanec nemocnice Motol),
  Zvolenými náhradníky z možností povolání na schůzi pro doplnění mandátů jsou:
  Cibulková Lucie, Bergmann Tomáš, Zewel Zdeněk, Jantač Miroslav, Pakosta Jiří, Vitvar Josef, Sarközi Josef, Kudrna Tomáš, Válková Miluše, Křikava Roman, Kotasová Jana.
  Dotyční jsou pověřeni různými pravomocemi v rámci své působnosti.
  V doplňovací volbě do sekce „zaměstnanci ČADu“ byla zvolena slečna Jana Kotasová a stává se zástupcem předsedy sekce (místopředsedkyní).
  Nezvoleni byli: pí Richterová Růžena (ŠT), Suchá Věra a Schmid Jiří (oba DPP) a budou pověřeni jinými úkoly, jako pomocníci funkcionářů.
  Odborová rada schválila změnu některých ustanovení svých Stanov.
  OR bude nadále jednat, vyjednávat a dále působit jménem všech OO sdružených v OR. Z pohledu sdružených OO jde o nástupnickou organizaci.
  seznam funkcionářů ke stažení i s kontakty:
 • kontakty na funkcionáře

 • Pověření a jeho rozsah pro funkcionáře, náhradníky a pomocníky funkcionářů. zde