Odborová rada

Odborovou radu tvoří v ní sdružené organizace a jednotlivci,

Odborová rada pomáhá s výkonem práv a přejímá výkon rozhodování a pověření v ní sdružených organizací, dle svých STANOV.

Chod Odborové rady je zajišťován sdruženými subjekty tak, aby byl efektivní, výhodný pro sdružené organizaci a poskytoval členům maximum výhod za minimum jejich prostředků.

Do odborové rady se mohou hlásit všechny odborové organizace, svazy i jednotlivci.
OR působí celorepublikově, v rámci všech podniků zastoupených sdruženými organizacemi.

Na stránky sdružených organizací se lze přesunout kliknutím na logo
či odkaz pod logem níže umístěných organizací:

 

www.zoosdmotol.cz

 
aktuální zprávy

kontakty

dokumenty

členské výhody

vstup na heslo

 
www.odborovarada.cz/ROH


www.odborovarada.cz/oometro
 
ZO OSD DP Praha Klíčov
kontakt

e-maily

facebook

Přihláška

 počítadlo přístupů: shlédlo:


 Vstupte také do OR- nabízíme Vám ty nejvýhodnější podmínky:

. Máte možnost vstoupit přímo, nebo prostřednictvím přidružených organizací:

Rozumíte výčtu tří variant ve formě členství v Odborové radě?
Členstvím u nás získáte:

•Právní pomoc v trestněprávním pracovním vztahu a pracovněprávním vztahu ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje vedení OR)
•možnost využití smluvních právníků i pro soukromou potřebu člena (při platbě člena) v oblasti – rodinného práva (spory o rodičovství, rozvody, předmanželské smlouvy), občanského práva ( sousedské spory, domáhání se odškodnění ), dopravního práva (například sporné platby pokut, zadržené řidičáky atp.), insolvenčního práva …atp.
•Finanční výpomoci při živelních událostech (schvaluje vedení OR)
•Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (schvaluje VOR)
•Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce (schvaluje vedení OR)
•Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
•Finanční podporu při narození dítěte ve výši 2.000,-Kč.
•Finanční podporu dle rozhodnutí výboru OR a dar při vlastní svatbě
•Každoroční slosování v tombole na Konferenci o hotovost a dary (cca 10.000,-Kč)
•KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a každý volí funkcionáře). Své představitele sekce si volí sami členové sekce!
•Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp..
•Vánoční finanční příspěvek od cca 1.500,- až přes 2.500,- Kč pro aktivní členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ),
•Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů,
•Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.)
•finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.
•příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,
•Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,
•zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i finančníci, OSVČ,..
•?U větších skupin, kde v podnicích fungují sekce, vyjednáváme KS -a růst mzdy..! •Levný Internet. Vlastní výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. FREE s Internetem
•?SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma •Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených partnery a podnikateli k rekreaci, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16% laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, kolektivní vyjednávání, personální agenda, řešení mimořádností.. atd


Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu člen ZO OSD Motol:
•Právní pomoc v trestně-právním pracovním vztahu a pracovně-právním vztahu ZDARMA, popř. i s možností využití vlastního advokáta (schvaluje P.OSD)
•Finanční výpomoci při živelních událostech (schvaluje Předsednictvo OSD)
•Finanční výpomoc pozůstalým při úmrtí při pracovní činnosti (schvaluje P.OSD)
•Stávkový fond pro případ stávky a pomoci členům ve stávce. (schvaluje P.OSD)
•Poradenství a kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
•Bezplatný poradenský servis v otázkách bydlení u Sdružení nájemníků (SON).
•Finanční podporu při narození dítěte ve výši 1.000,-Kč.
•Finanční podporu dle rozhodnutí VZO a dar při vlastní svatbě.
•Každoroční slosování čl. legitimací o peněžní šeky (až za 5.000,-Kč) na sněmu OSD
•KAŽDÝ ČLEN dle svého uvážení se může účastnit Konference a každý rozhoduje a každý volí funkcionáře). Svého představitele sekce si volí výhradně členové sekce!
•Oblíbené akce typu "Parník", bowling, víkendový zájezd, petangue. atp..
•Vánoční finanční příspěvek od cca 1.200,- až přes 2.000,- Kč pro aktivní členy (pro věrné členy i vyšší, pro členy podporující více organizací mírně nižší ),
•Dětský den či zvýhodnění na akci pro děti našich členů,
•Cenově výhodné svazové pojištění odpovědnosti za škodu vůči zaměstnavateli.
•Sociální pomoc v nenadálé nouzi, při sociální potřebnosti a v tíživé situaci: (bezúročné půjčky v opodstatněných důvodech se souhlasem Výboru finanční dar při sociální potřebnosti, jednání o umístění na sociální místo po dl.nemoci, apod.)
•finanční a věcné dary u jubileí 50., 60.let,atp. (500,-Kč), dary u odchodů do důchodu.
•příspěvek na dětské tábory, školy v přírodě atp. ve výši 500,-Kč/člen/dítě a rok,
•Náš vlastní časopis ZDARMA s možností Vašich příspěvků a inzerce zdarma,
•zajistíme levný tisk z naší vlastní tiskárny, apod. smluvní aktivity. Naši členové jsou i finančníci, OSVČ,..
•Levný Internet. Výhodný tarif ve spolupráci LamaMobil v síti Vodafone vč. FREE s Internetem
•SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma
•Slevu na ubytování v různých penzionech a chatách nabízených k rekreaci ČMKOS, slevu na rekreaci u smluvních cestovních kanceláří, např. Travelsport 16% •?laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj. Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, personální agenda, řešení mimořádností.. atdČlenstvím u nás získáte – výčet pro variantu člen ROH:
•SMS info servis zdarma – každý pátek, návštěvní den v kanceláři s kávou zdarma
•Sociální pomoc, stokorunu pro členy, zaměstnance DPP, kteří nejsou členy jiné OO za jejich roční členství ( s platbou 12x1,-Kč měsíčně), s výplatou v lednu daného roku.
•laciné zájezdy a vstupenky do divadel u agentury Pilnaj.
•Samozřejmostí je řešení problémů, komise, jednání s managementem, personální agenda, řešení mimořádností.. atd
Členstvím u nás získáte – výčet pro variantu člen OO Metro:
•stejné výhody jako přímí členové Odborové rady, nebo členové ZO OSD Motol - dle (ne)využití výhod ČMKOS.ROH a ZO OSD Motol pověřili Výbor Odborové rady rozhodovací procedurovou (normy, připomínky, vyjednávání) a společným zastupováním těchto organizací pro jednání všude tam, kde společně u některého zaměstnavatele působí.Členskou přihlášku získáte zde:

- přímé členství v Odborové radě

- zprostředkované členství v OR prostřednictvím ZO OSD Motol

- zprostředkované členství v OR prostřednictvím ROH- zprostředkované členství v OR prostřednictvím OO Metro - prostřednictvím přihlášky do OR (sami vás zařadíme)