Odborová rada

Odborová rada sdružuje jednotlivce i organizace. Fyzické i právnické osoby.
Využijte i Vy našich výhod a zvolte si druh členství, které se Vám vyplatí.         

Odborová rada je moderní organizace, fungující dle práva o spolcích a odborových sdruženích (viz Nový Zákoník práce a Nový Občanský zákoník)  Chod Odborové rady je zajišťován sdruženými subjekty a funkcionáři tak, aby byl výhodný pro členy i sdružené organizace a poskytoval členům maximum výhod za minimum jejich prostředků. Umožňujeme, díky slevám pro naše členy u firem, často čerpat výhody větší, než jsou vlastní platby příspěvků, tj. členství je pro členy maximálně výhodné a šetří členům peníze.
Do odborové rady se mohou hlásit jednotlivci, odborové organizace, svazy i spolky.
OR působí celorepublikově
, v rámci všech podniků zastoupených sdruženými organizacemi a vnitřním uspořádáním sekcí. Tam kde máme funkcionáře aktivně jednáme a vyjednáváme, tam kde funkcionáři nejsou, řešíme problémy členů individuálním přístupem. Členem tak může být i jedinec z každého podniku, byť jde třeba o tzv. rodinné podniky, k odborům nepřátelské .
Na potřebné informacese lze přesunout, intuitivně, kliknutím na odkaz.

 
  aktuální zprávy
Zde jsou naše hlavní informace z jednání, nabídky akcí, atp.
Zprávy vkládáme chronologicky (od nových po staré)
personální sdělení
Zde upozorňujeme členy na omezení provozu kancláře.
Termíny výdeje vánočního bonusu, změny ve FOR/VOR, atp.
 
  Kontakty
Zde naleznete kontakty na naše funkcionáře
A také je zde výčet a rozsah jejich pověření

 
vstup na heslo
Zde je prostor pro naše funkcionáře,
různé formuláře a data, jež potřebují
 
  dokumenty
Zde naleznete všechny důležité dokumenty
STANOVY, čísla účtů, fakturační adresu atp.
e-maily
Zde je vstup na odborové e-maily.
Naši funkcionáři mají e-mail ve tvaru prijmeni@zoosdmotol.cz  je tak snadné jim napsat... i vy můžete mít takový e-mail, požádáte-li nás.
 
  členské výhody
Zde naleznete výčet členských výhod
Od koruny po zastropené procento
výhodný tlf+datový tarif
Nespornou členskou výhodou jsou laciné tarify.
Ušetřete s námi i Vy ročně tisíce korun. Neomezené tarify vč. neomezených dat, či laciný paušál a také TV v mobilu.
 
  Přihlášky
Zde naleznete všechny typy přihlášek
Zvolte si výši příspěvku i druh členství
Facebook
I naše organizace má svůj facebook, není však přiliž využíván
 
  VOLBY e-lístek
Zde můžete elektronicky hlasovat
Volby funkcionářů OR vyhlašuje VOR
 sledujte aktuální zprávy
kandidatura na funkcionáře
Pod tímto tlačítkem je možné se přihlásit
ke kandidatuře na funkcionáře OR
 
   

Sdružené subjekty v Odborové radě - jež tvoří strukturu:

 
 

 

 

 

Odborová rada umožňuje přímé členství všem osobám, které o to mají zájem, bez ohledu na místo bydliště, druh zaměstnání či souběh jiných členství. Domníváme se, že nabízíme nejvýhodnější podmínky a výhody. OR, v podnicích, kde působí její sekce, umožňuje platbu členského příspěvku prostřednictvím srážky ze mzdy mzdovou účtárnou. Platba je také možná převodem na účet OR či hotovostní platbou v kanceláři. Příspěvek je zastropen ve výši 333,-Kč. Při platbě srážkou tedy nezaplatíte více, rozdíl automaticky připočítáváme v plné výši do vašeho členského bonusu. Členský bonus s výplatou v hotovosti je pozitivně vnímán širokou členskou základnou. Odkládáme na něj cca polovinu vybraných příspěvků a vše nad zastropení. Řádně platící člen pak v prosinci obdrží pěknou sumu, která se na vánoce jistě hodí. Ze zbylé cca poloviny vybraných prostředků hradíme režii. Tedy právní služby, dotované akce, sociální výpomoci, různé příspěvky či služební cesty a nároky dané účastí při jednáních našich funkcionářů a platíme odvody na svazy. Také z toho nakupujeme bohatou bezplatnou tombolu. Jistě jste již slyšeli, že hlavní ceny – zájezd k moři či finanční dar 10.000,- losujeme z našich členů každý únor na Konferenci. Na Konferenci, na kterou může přijít každý náš člen, každoročně volíme vedení Odborové rady, schvalujeme změny dokumentů, rozpočet a losujeme pro příchozí zajímavé ceny (např. mobilní telefony coby dar operátora s nímž máme smlouvu) z bezplatné tomboly.  Máme i smlouvy s cestovkami a nabízíme zlevněné lístky či zvýhodněné akce. Poskytujeme bezplatné SMS-info z jednání a s nabídkou akcí. Vydáváme bezplatně vlastní časopis.

Další seznam výhod: bezplatné právní poradenství a zastupování u soudu v případě pracovně právního sporu. Možnost soukromého využití právníků či notáře - zpoplatněno. Finanční a věcné dary (vánoce, významná jubilea, svatba, narození dítěte, příspěvek na dětský tábor, sociální výpomoc a bezúročná půjčka v opodstatněných případech, platba ze stávkového fondu za každý den stávky, aj.). 

Nespornou výhodou, která našim členům šetří tisíce ročně, je výhodný telefonní tarif, jež ve spolupráci s Vodafone nabízíme již deset let. Nabízíme NEOMEZENÁ DATA+ NEOMEZENÉ VOLÁNÍ + NEOMEZENÉ SMS za úžasných 473,-Kč. Nebo free volání + SMS s daty 5 Gb za slušných 309,- Kč. Pro ty, co volají jen málo je tu tarif 20 minut volání (a neomezeně mezi sebou) za 25,-Kč, či rozšíření o 50 SMS za +25Kč. Nabízíme i pouze data a to 1,5GB. Nabízíme také TV v mobilu za zvýhodněnou cenu.

Nabízíme Vám také možnost slušného přivýdělku za náborovou činnost. Stále je v podnicích, kde působíme, spousta míst, kam se naše informace nedostanou a třeba by i tito lidé byli rádi našimi členy. Máte zájem na tom s námi spolupracovat? Ozvete se nám na e-mail:  info@zoosdmotol.cz 
Rádi mezi sebe přijmeme nové členy. Jen silná OR může vyjednat více.

OR působí v DPP, ve ŠT v ICOM, v ARRIVA a sdružuje i individuální členy z celé ČR.

 
 

 

Ve svazu OSPLD je zakotvena
Základní organizace OSPLD –Morava

  Nedávno nově založený svaz nabízí našim členům rozsáhlou základnu pro bezplatné právní poradenství jak v Brně (Mendlovo nám. Po-Pá 7-15hod), tak (po dohodě) v terminálu pražského letiště Ruzyně. 
Být právně hájen, je zvláště pro řidiče nezbytností.

Výhodnost právních specialistů je důležitá hlavně pro řidičské profese, jak příměstské dopravy, tak MHD. Další výhody čerpají naši členové stejné jako u přímého členství v Odborové radě. Za členství v ZO OSPLD - Morava se při platbě jako u přímých členů v OR neplatí žádná další platba. (Princip jedné přihlášky- jedné platby a jen evidenční zařazení). ZO OSPLD je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj jedná a vyjednává, pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak. V OSPLD evidujeme hlavně řidičské profese.
     
         Působí v DPP, v ICOM, v ARRIVA a sdružuje i indiv.členy z celé ČR.       

 
   

 ZO OSD Motol se sloučila s se subjektem Odborová rada
k 17.2.2024. Veškeré práva a povinnosti řeší Stanovy OR.

 
 

 

OO ROH se sloučila s se subjektem Odborová rada
k 17.2.2024. Veškeré práva a povinnosti řeší Stanovy OR.

 

 
 

 

Odborová organizace Metro  ( nejen pro mladé a nejen z Metra….)

OO Metro umožňuje svým členům využít informační servis Odborové rady. Snaží se oslovit mladé a akční členy. Členem se může stát každý občan ČR.

OO Metro podporuje hlavně zájmové skupiny a tmelí party, například pronájmem sálů či příspěvkem na ubytování při sportovních akcích či jednání a pronájmem zasedaček. Nemá prakticky žádnou režii a proto OO Metro umožňuje členství komukoli jen za doporučenou platbu 300,- Kč ročně. Pokud je někdo v nouzi, může být členem i bezplatně. Za celoroční členství a příspěvek, svým členům, pak vyplácí na vánoce drobný dárek. Každý člen OO Metro také může zdarma obdržet náš časopis či využít rad a zastupování u našich funkcionářů. I pro členy OO Metro platí možnost obdržet bezplatné SMS-info.
OO Metro je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj jedná a vyjednává, pokud oficiální v podnicích působí a pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak.
 OO Metro působí a sdružuje hlavně individuální členy z celé ČR.    
 
 

 

 
 

ZO OSD DP Praha Klíčov – autobusáci z Klíčova                        

Tato organizace sdružuje malou partu autobusáků z Klíčova (DPP). K Odborové radě jsou jen volně přidruženi, OR je nezastupuje, a přestože mají možnost využít pro své členy bezplatný info servis OR, nevyužívají jej. OR ale využívá vzájemné dohodu s touto organizací na zastupování svých členů, řidičů autobusů v DPP, jež jsou členy OR, na specifických jednáních v DPP, jelikož OR momentálně svého funkcionáře-autobusáka v DPP nemá. Měl by o to některý náš člen-autobusák zájem?
Bude-li tam mít OR své zastoupení, nevidíme v této potřebě poté smysl.

                                                                      

 
 

 Rozšiřte odborovou radu i Vy !  I vaše organizace může být jejím členem.  Lze se dohodnout na spojení a napojení na Odborovou radu v rozsahu kompletním, nebo jen ekonomickém, nebo jen personálním se servisem pro členy, nebo jen formou vzájemného zastupování, s ponecháním si vlastních výhod a Stanov. Jsme otevřeni vzájemné spolupráci i spojení.

informujte se o možnosti vstupu vaší OO do OR na: info@zoosdmotol.cz

Nabízíme vám též možnost zajímavého přivýdělku

Sháníme šikovné náboráře a vyplácíme peníze hotově... tisíc korun a více za nového člena se srážkou ze mzdy...
Informujte se v naší kanceláři, stále je spousta mít, kde o nás nevědí a kde by členství uvítali. Pomozte nám i sobě...