Odborová rada

Odborová rada sdružuje jednotlivce i organizace. Fyzické i právnické osoby.
Využijte i Vy našich výhod a zvolte si druh členství, které se Vám vyplatí.         

Odborová rada pomáhá s výkonem práv a přejímá výkon rozhodování a pověření v ní sdružených organizací, dle svých STANOV.  Chod Odborové rady je zajišťován sdruženými subjekty tak, aby byl výhodný pro členy i sdružené organizace a poskytoval tak členům maximum výhod za minimum jejich prostředků. Umožňujeme čerpat výhody větší, než jsou platby, tj. členství je pro členy maximálně výhodné a šetří peníze.
Do odborové rady se mohou hlásit jednotlivci, odborové organizace, svazy i spolky.
OR působí celorepublikově, v rámci všech podniků zastoupených sdruženými organizacemi a vnitřním uspořádáním sekcí. Tam kde máme funkcionáře aktivně jednáme a vyjednáváme(či se o to snažíme), tam kde funkcionáři nejsou, řešíme problémy členů individuálním přístupem. Členem tak může být i jedinec z z jakéhokoliv podniku či osoba OSVČ.
Na vlastní stránky sdružených organizací v OR se lze přesunout kliknutím na odkaz.

 
  aktuální zprávy
Zde jsou naše informace z jednání, nabídky akcí, atp.
Zprávy vkládáme chronologicky (od nových po staré)
personální sdělení
Zde upozorňujeme na omezení provozu kancláře.
Termíny výdeje vánočního bonusu, atp.
 
  Kontakty
Zde naleznete kontakty na naše funkcionáře
A také je zde výčet a rozsah jejich pověření

 
facebook
Dnešnímu světu vévodí sociální sítě.
I naše organizace má svůj facebook
 
  dokumenty
Zde naleznete všechny důležité dokumenty
STANOVY, čísla účtů, fakturační adresu atp.
e-maily
Zde je vstup na odborové e-maily.
Naši funkcionáři mají e-mail ve tvaru prijmeni@zoosdmotol.cz  je tak snadné jim napsat.
 
  členské výhody
Zde naleznete výčet členských výhod
Od koruny po zastropené procento
Laciný tarif 2022
Nespornou členskou výhodou jsou laciné tarify.
Ušetřte s námi i Vy ročně tisíce korun. Neomezené tarify vč. neomezených dat, či laciný paušál a také TV v mobilu.
 
  Přihlášky
Zde naleznete všechny typy přihlášek
Zvolte si výši příspěvku i druh členství
kandidatura na funkcionáře
Pod tímto tlačítkem je možné se přihlásit
ke kandidatuře na funkcionáře OR
 
  VOLBY e-lístek
Zde můžete elektronicky hlasovat
Volby funkcionářů OR vyhlašuje VOR
 sledujte aktuální zprávy
kandidatura-volby
Zde se můžete elektronicky přihlásit ke kandidatuře.
Kandidovat může každý náš člen, všech sdružených OO
Kandidaturu vyhlašuje VOR- viz aktuální zprávy
 
   

Sdružené subjekty v Odborové radě:

 
 
 

www.odborovarada.cz

 
 

Odborová rada umožňuje přímé členství všem osobám, které o to mají zájem, bez ohledu na místo bydliště, druh zaměstnání či souběh jiných členství. Domníváme se, že nabízíme nejvýhodnější podmínky a výhody. OR, v podnicích, kde působí její sekce, umožňuje platbu členského příspěvku prostřednictvím srážky ze mzdy mzdovou účtárnou. Platba je také možná převodem na účet OR či hotovostní platbou v kanceláři. Příspěvek je zastropen ve výši 333,-Kč. Při platbě srážkou tedy nezaplatíte více, rozdíl automaticky připočítáváme v plné výši do vašeho členského bonusu. Členský bonus s výplatou v hotovosti je pozitivně vnímán širokou členskou základnou. Odkládáme na něj cca polovinu vybraných příspěvků a vše nad zastropení. Řádně platící člen pak v prosinci obdrží pěknou sumu, která se na vánoce jistě hodí. Ze zbylé cca poloviny vybraných prostředků hradíme režii. Tedy právní služby, dotované akce, sociální výpomoci, různé příspěvky či služební cesty a nároky dané účastí při jednáních našich funkcionářů a platíme odvody na svazy. Také z toho nakupujeme bohatou bezplatnou tombolu. Jistě jste již slyšeli, že hlavní ceny – zájezd k moři či finanční dar 10.000,- losujeme z našich členů každý únor na Konferenci. Na Konferenci, na kterou může přijít každý náš člen, každoročně volíme vedení Odborové rady, schvalujeme změny dokumentů, rozpočet a losujeme pro příchozí zajímavé ceny (např. mobilní telefony coby dar operátora s nímž máme smlouvu) z bezplatné tomboly.  Máme i smlouvy s cestovkami a nabízíme zlevněné lístky či zvýhodněné akce. Poskytujeme bezplatné SMS-info z jednání a s nabídkou akcí. Vydáváme bezplatně vlastní časopis.

Další seznam výhod: bezplatné právní poradenství a zastupování u soudu v případě pracovně právního sporu. Možnost soukromého využití právníků či notáře - zpoplatněno. Finanční a věcné dary (vánoce, významná jubilea, svatba, narození dítěte, příspěvek na dětský tábor, sociální výpomoc a bezúročná půjčka v opodstatněných případech, platba ze stávkového fondu za každý den stávky, aj.). 

Nespornou výhodou, která našim členům šetří tisíce ročně, je výhodný telefonní tarif, jež ve spolupráci s Vodafone nabízíme již více než deset let. Nabízíme NEOMEZENÁ DATA+ NEOMEZENÉ VOLÁNÍ + NEOMEZENÉ SMS za úžasných 500,-Kč. Nebo free volání + SMS s daty 5 Gb za slušných 320,- Kč. Pro ty, co volají jen málo je tu tarif 20 minut volání (a neomezeně mezi sebou) za 27,-Kč, či rozšíření o 50 SMS za +27Kč. Nabízíme i pouze data a to 1,5GB. Nabízíme také TV v mobilu za zvýhodněnou cenu 70,-Kč. Novinkou je slevová karta na pohonné hmoty u firmy ORLEN.
Nabízíme Vám také možnost slušného přivýdělku za náborovou činnost. Stále je v podnicích, kde působíme, spousta míst, kam se naše informace nedostanou a třeba by i tito lidé byli rádi našimi členy. Máte zájem na tom s námi spolupracovat? Dovedeme vaši snahu ocenit. Ozvete se nám na e-mail:  info@zoosdmotol.cz 
Rádi mezi sebe přijmeme nové členy. Jen silná OR může vyjednat více.

OR působí v DPP, ve ŠT v ICOM, v ARRIVA a sdružuje i individuální členy z celé ČR.

 

 
 

 

www.odborovarada.cz/zoospld-morava

 

 

 
 

Ve svazu OSPLD je zakotvena Základní organizace OSPLD –Morava (nový svaz)

  Nedávno nově založený svaz nabízí našim členům rozsáhlou základnu pro bezplatné právní poradenství jak v Brně (Mendlovo nám. Po-Pá 7-15hod), tak (po dohodě) v terminálu pražského letiště Ruzyně. 
Být právně hájen, je zvláště pro řidiče nezbytností.

Výhodnost právních specialistů je důležitá hlavně pro řidičské profese, jak příměstské dopravy, tak MHD. Další výhody čerpají naši členové stejné jako u přímého členství v Odborové radě. Za členství v ZO OSPLD - Morava se při platbě jako u přímých členů v OR neplatí žádná další platba. (Princip jedné přihlášky- jedné platby a jen evidenční zařazení). ZO OSPLD je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj jedná a vyjednává, pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak. Novinkou je slevová karta na pohonné hmoty u firmy ORLEN.
     
         Působí v DPP, v ICOM, v ARRIVA a sdružuje i indiv.členy z celé ČR.

                  
 

 
   

www.zoosdmotol.cz

 
 

Ve svazu OSD je zakotvena Základní organizace OSD – Motol (starý svaz)

Odborový svaz dopravy, je zakládajícím členem ČMKOS. I přes svou strnulost v čase, právě členství v ČMKOS oslovuje některé naše členy. ČMKOS má svůj program Odbory+ , který nabízí různé slevy a výhody. Prostřednictvím subjektu v OSD je tak lze čerpat.  Svaz nabízí našim členům bezplatné právní poradenství prostřednictvím poradenství ČMKOS. Pro závažné spory pak schvaluje přidělení vlastního právníka. Sídlo je v Praze – budova Radost (dříve DOS). Výhodou tohoto členství je i bezplatné právní poradenství ve Středisku na ochranu nájemníků (SON).

Další výhody čerpají naši členové stejné jako u přímého členství v Odborové radě. Za členství v ZO OSD Motol se při platbě jako u přímých členů v OR neplatí žádná další platba. (Princip jedné přihlášky- jedné platby a jen evidenční zařazení). ZO OSD Motol je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj jedná a vyjednává, pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak.
Působí v DPP, ve ŠT a sdružuje i indiv.členy z celé ČR.


 

 

 
 

 

www.odborovarada.cz/ROH

 
 

Odborová organizace Rada odborových hnutí  (za korunu stokorunu….)

ROH umožňuje svým členům využít informační servis Odborové rady. Zaměřuje se hlavně na ty, co si nemohou dovolit platbu členského příspěvku, nebo jej prostě platit nechtějí či jsou též u jiné OO a více příspěvků platit nechtějí, byť nám lidé fandí. ROH proto umožňuje pro zaměstnance DPP a ŠT členství jen za symbolickou 1,-Kč měsíčně a to srážkou ze mzdy (podmínka členství). Za celoroční členství pak v lednu výhradním členům ROH (bez souběhu členství) vyplácíme dárek v hodnotě sto korun v hotovosti. Je to dáno příspěvkem (darem) na činnost organizací v podnicích, kde ROH působí. Zatímco jiné OO si dar nechávají, ROH a OR jej využívají k zájezdům a vyplácí bonus. Každý člen ROH také může zdarma obdržet náš občasník - časopis či využít rad a zastupování našich funkcionářů. I pro členy ROH platí možnost obdržet bezplatné SMS-info. ROH je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj provozně jedná a vyjednává v zastoupení, pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak. ROH zatím působí pouze v DPP a ve ŠT (srážky ze mzdy), indiv. členství není možné.                                        
 

 

 
   

www.odborovarada.cz/oometro

 
 

Odborová organizace Metro  ( nejen pro mladé a nejen z Metra….)

OO Metro umožňuje svým členům využít informační servis Odborové rady. Snaží se oslovit mladé a akční členy. Členem se může stát každý občan ČR. OO Metro podporuje zájmové skupiny a tmelí party, například pronájmem sálů či příspěvkem na ubytování při sportovních akcích. Nemá prakticky žádnou režii a proto OO Metro umožňuje členství komukoli jen za doporučenou platbu 300,- Kč ročně. Pokud je někdo v nouzi, může být členem i bezplatně. Za celoroční členství a příspěvek, svým členům, pak vyplácí na vánoce dárek. Každý člen OO Metro také může zdarma obdržet náš časopis či využít rad a zastupování našich funkcionářů. I pro členy OO Metro platí možnost obdržet bezplatné SMS-info.
OO Metro je součástí Odborové rady jako právní subjekt. OR za něj jedná a vyjednává, pokud se navzájem vedení subjektů nedohodne jinak.
 OO Metro působí v DPP a sdružuje i individuální členy z celé ČR.    

  
 

 

 
 

 

 

www.odborovarada.cz/ZOOSDDPPRAHAKLICOV.htm

 
 

ZO OSD DP Praha Klíčov – autobusáci z Klíčova                        

Tato organizace sdružuje partu autobusáků z Klíčova (DPP). K Odborové radě jsou jen volně přidruženi, OR je nezastupuje, a přestože mají možnost využít pro své členy bezplatný info servis OR, nevyužívají jej. OR ale využívá vzájemné dohodu s touto organizací na zastupování svých členů, řidičů autobusů v DPP, jež jsou členy OR, na specifických jednáních v DPP, jelikož OR momentálně svého funkcionáře-autobusáka v DPP nemá. Měl by o to některý náš člen-autobusák zájem?


                                                                       

 
 

 Rozšiřte odborovou radu i Vy !  I vaše organizace může být jejím členem.  Lze se dohodnout na spojení a napojení na Odborovou radu v rozsahu kompletním, nebo jen ekonomickém, nebo jen personálním se servisem pro členy, nebo jen formou vzájemného zastupování, s ponecháním si vlastních výhod a Stanov. Jsme otevřeni vzájemné spolupráci.

informujte se o možnosti vstupu vaší OO do OR na: info@zoosdmotol.cz